نمونه فعالیت ها »
وب سایت
»
طراحی و برنامه نویسی پرتال داخلی سازمان تبلیغات اسلامی (دفتر مرکزی) در سال 1391 به همراه سرویس های مختلف نمایش اطلاعات از سایر نرم افزار های این سازمان.
19:04 - یکشنبه 24 خرداد 1394
طراحی و برنامه نویسی فروشگاه اینترنتی هلال در سال 1393 قابل ارائه در تلفن همراه توسط درگاه ساز اینترنتی نقش و نگار.
17:50 - شنبه 23 خرداد 1394
طراحی و برنامه نویسی مجموعه وب سایت های موسسه هنر و ادبیات هلال با محوریت سایت مدایح در سال 1392 به همراه نسخه اختصاصی تلفن همراه توسط درگاه ساز اینترنتی نقش و نگار.
18:07 - شنبه 23 خرداد 1394
طراحی و برنامه نویسی وب سایت ره توشه در سال 1388 و بازنویسی در سال 1391 توسط درگاه ساز اینترنتی نقش و نگار
13:49 - شنبه 23 خرداد 1394
طراحی و برنامه نویسی وب سایت سیوان در سال 1389 به صورت دوزبانه توسط درگاه ساز اینترنتی نقش و نگار.
13:40 - شنبه 23 خرداد 1394